• možnosti práce s vyhľadávacím riadkom:
  1. vyhľadanie pacienta / zadanie nového pacienta
  2. zobrazenie zoznamu databáz / číselníkov
  3. kombinované vyhľadávanie
  4. možnosti vyhľadávania v danej databáze / číselníku
  5. vyhľadanie vzoru / pridanie nového vzoru


 1. vyhľadanie pacienta / zadanie nového pacienta 
  • pacienta je možné vyhľadať podľa priezviska, mena, rodného čísla alebo aj kombináciou týchto možností (stačí zadať aj skrátený formát napr. pár písmen priezviska + rok narodenia vo formáte posledného dvojčísla)


  • zadať nového pacienta do evidencie je možné priamo cez vyhľadávací riadok, t. z. do vyhľadávacieho riadka napíšete: priezvisko meno rodné číslo a kód poisťovne - všetko bez čiarok s medzerami (napr.: Veselý Ján 750530/1234 25)
  • následne kliknite na ikonu + a otvorí sa Vám ponuka možností, z ktorých vyberiete Nový pacient a nahraj
  • pacient bude pridaný do evidencie


 2. zobrazenie zoznamu databáz / číselníkov
  • ak v prázdnom vyhľadávacom riadku stlačíte kláves F2 otvorí sa Vám zoznam všetkých databáz (číselníkov), v ktorých viete ďalej vyhľadávať


 3. kombinované vyhľadávanie
  • program ponúka aj kombinovanie vyhľadávania
  • napr. pri predpise receptu program vyhľadáva automaticky v: liek + atc + potravina 
 4. možnosti vyhľadávania v danej databáze / číselníku
  • ak už máte vybratú databázu, v ktorej chcete vyhľadávať, stlačením F2 otvoríte zoznam možností, ktorými viete zúžiť následné vyhľadávanie 
  • napr. lieky
    
  • po výbere ďalšieho kritéria vyhľadávania pri predpise lieku počas jeho vyhľadávania (pozri návod) Vám následne program prepíše vo vyhľadávacom riadku podmienky vyhľadávania a podľa toho ponúkne nové výsledky vyhľadávania


 5. vyhľadanie vzoru / pridanie nového vzoru
  • zadaním @vzor do vyhľadávacieho riadku Vám program poskytne zoznam všetkých existujúcich vzorov
  • klikom na ikonku + môžete vytvoriť nový vzor (pozri návod)