• informácie o novinkách nájdete na web stránke curo.sk v sekcii Blog časť Changelog