Zobrazenie História & vyšetrenie je prednastavené tak, že sa zobrazujú pod sebou. V závislosti od veľkosti monitora je vhodné nastaviť zobrazovanie vedľa seba:


  • v ponuke Hlavného menu(návod) sa nachádza položka "Poloha histórie"
  • kliknutím do poľa pod názov "Poloha histórie" zobrazíte možnosti
  • výber poradia potvrdíte kliknutím na požadovanú možnosť
  • zmena sa prejaví okamžite po zmene nastavenia