Tieto nastavenia si nastavuje každý užívateľ, prihlasujúci sa do systému, sám v Nastaveniach programu (pozri návod). 


  • prostredníctvom "Ctrl+F" môžete ľahko nájsť nasledovné nastavenia:
    • Predvolený pohľad pri otvorení pacienta
    • Predvolený pohľad pri otvorení aplikácie
    • Kam ísť po uzatvorení dekurzu