Seiva EKG Praktik odovzdáva do programu Curo údaje podľa nastavení v Vlastnosti programu/Interpretace. Užívateľ by si mal vyskúšať, aké nastavenia sú pre jeho prácu najvhodnejšie.