Pre prácu so spismi McKenzie je potrebné:

Následne Vám umožníme vstupovať priamo z ambulantného systému Curo do spisov McKenzie.

Stačí otvoriť požadovaného pacienta, v ňom použiť klávesovú skratku Alt+Shift+Z pre otvorenie ponuky @zdroj, z ktorej vyberiete McKenzie spisy.