Vzory môžu obsahovať aj premenné, ktoré si každý lekár vie upraviť podľa svojich predstáv.


Video návod https://www.curo.sk/video/vzor-zmena-nadpis


  1. v poli vyhľadávania napíšte @vzor a napíšte časť názvu vzoru, ktorý chcete upraviť
  2. na vzore, ktorý chcete upraviť stlačte ctrl+o alebo vyberte upraviť z menu
  3. upravte hodnotu premennej v poli Premenné
  4. zmeny sú automaticky uložené