Čo znamená uzavrieť dekurz?

 • uzavretím dekurzu sa spustia nasledovné procesy:
 1. vykoná sa kontrola dekurzu na strane systému Curo (prebehne validácia dekurzu)
  • recepty / pomôcky sa odošlú do ZP pacienta a systém čaká na odpoveď služby eRecept
  • úspešné odoslanie končí pridelením čiarových kódov jednotlivým liekom/pomôckam
  • pri neúspešnom pokuse systém vráti chybu v dôležitých správach
 2. dekurz sa odošle do NCZI
  • odošle sa celý obsah dekurzu okrem sekcie poznámka, výkonov a sekcií el. komunikácie
 3. po úspešnom odoslaní sa zobrazí správa v dôležitých správach a systém presmeruje užívateľa na zvolenú obrazovkuAko uzavriem dekurz?

 • dekurz viete uzavrieť pomocou "F6" alebo "Alt+X" alebo myškou
  • Uzavrieť dekurz - všetky procesy prebehnú štandardne ako je opísané vyššie
  • Uzavrieť dekurz (vynútene)dekurz sa uzavrie aj napriek chybám hlásených ZP/NCZI
  • Uzavrieť dekurz (bez eVyšetrenie) -  dekurz sa uzavrie tak, že prebehne komunikácie len so ZP ohľadom eReceptov, samotné vyšetrenie sa nepošleČo sa stane po uzavretí

 • v Nastaveniach (pozri návod) si viete určiť, čo sa má stať po uzavretí