Kliknutím na priložený link zobrazíte odpoveď na to, čo sa stane uzavretím dekurzu (pozri návod).


V skratke:

  • uzavretím dekurzu odošlete eRecept do lekárne
  • ak pacient už vybral lieky pomocou vytlačeného receptu, po uzavretí dekurzu, v ktorom sa nachádza recept, bude mať opäť ďalšie lieky
  • ak chcete dekurz uzavrieť a odoslať do NCZI, vymažte recept
  • radíme nekombinovať tlač receptu a odoslanie eReceptu