1. nastavte tlačiareň nasledovne

  2. v nastaveniach tlače (pozri návod) pre tlač PN vyberte