Zoznam možností v skratkových tlačidlách v dekurze bol zmenený takže možnosti sa ukážu až po kliknutí na ne. 


Pôvodné správanie (zoznam sa ukáže ihneď) sa dá nastaviť v nastaveniach systému (pozri návod), konkrétne v časti Nastavenia dekurz editora.