Tento návod Vám vysvetlí možnosti tvorby vzoru a následne obrazovku vzoru.


1. Vytvorenie vzoru prostredníctvom vyhľadávacieho riadku

 • vo vyhľadávacom poli stlačte kláves F2 a ukáže sa Vám ponuka možností, z ktorých si vyberiete @vzor


  1. alebo do vyhľadávacieho poľa napíšte priamo "@vzor"
  2. kliknite plus ikonku
  3. vyberte možnosť Nový vzor
    


2. Vytvorenie vzoru pomocou klávesových skratiek v editore dekurzu


Program Vám taktiež ponúka možnosť vytvorenia vzorov vo väčšine skratkových skupín (čo je skupina pozri návod), napr. Dekurzy - túto možnosť môžete použiť napr. pri často opakujúcej sa diagnóze u pacientov (napr. chrípka).


 • máte plne vyplnený dekurz so všetkými potrebnými sekciami (napr.: subjektívne ťažkosti, objektívne, diagnóza, výkon, recept)
 • v dolnej časti obrazovky kliknete na skupinu napr. Dekurzy/Lieky/PN a vyberte možnosť +Vytvor vzor z dekurzu
 • je veľmi dôležité vybrať správnu skupinu (Dekurzy, Lieky, PN, atď.), pretože podľa nej program vzoru priradí štítok3. Obrazovka vzoru

 • otvorí sa tabuľka, v ktorej je dôležité vyplniť Titul a Skratku

1. Titul - názov nového vzoru  

2. Skratka -  skratka, podľa ktorej viete následne rýchlejšie nájsť Váš vzor

 • skratka musí byť bez medzier a diakritiky
 • zároveň odporúčame odlíšiť Vami vytvorené vzory napr. iniciálami Vášho mena na začiatku skratky
 • v prípade, ak nevyplníte skratku vzoru, neukáže sa Vám v zozname vzorov na uloženie
 • vzor si viete rýchlo vložiť pomocou @vzor pravý ALT+X+skratka vzoru

3. popis - dopĺňa informácie o vzore, ktoré vidíte v zozname vzorov 

4. premenné - sú prednastavené hodnoty pri vzoroch (makrách) distribuovaných programom Curo, ktoré si môžete pridávať do vzoru podľa toho, čo chcete, aby konkrétny vzor obsahoval (pozri návod)

 • zobrazenie vybranej premennej viete nastaviť pomocou zmeny hodnoty - ON - zobrazuje sa, OFF - nezobrazuje sa 
 • zmenu musíte vykonať napísaním konkrétnej premennej a hodnoty do riadku Premenné - bod 4 (napr. fob=OFF), následne sa už fob nebude ukazovať vo vzore preventívnej prehliadky
 • ak chcete nastaviť viac premenných musíte ich v riadku Premenné oddeliť | - zvislou čiarou (pravý ALT+W)

5. štítky - slúžia na označenie vzoru

 • program toto značenie použije napr. v skratkách skupín v dekurze, zobrazí takto označené vzory v špecifickej skupine (pozri návod)

6. obsah - jedná sa o obsah, ktorý bude vložený do dekurzu

7. zelený riadok - názov dekurzu - je viditeľný v histórii pacienta

8. skryť - ak použijete túto možnosť, vzor sa nebude zobrazovať medzi bežnými vzormi

 • ak ho potrebujete upraviť (urobiť viditeľným), musíte ho vyhľadať (pozri návod)