Vzor Preventívna prehliadka - Univerzálna ponúka na nastavenie (viď návod) tieto Premenné:

  • fob - okultné skryté krvácanie v stolici
  • extraVýkony - ak sa rozhodnete zapnúť si sekciu výkony, vzor Vám vloží preddefinované výkony 250a, 35912, 3525
  • da - doplnková anamnéza
  • labt - táto premenná Vám vloží sekciu pre labáky, ak labák neposkytne výsledky laboratórnych testov elektronicky
  • labtmalym - táto premenná Vám vloží sekciu pre labáky, ak labák neposkytne výsledky laboratórnych testov elektronicky - menší typ písma
  • vl - preddefinované výmenné lístky pre gynekológiu  / urológiu
  • subj - priestor pre vlastný text pre sekciu subjektívne