Program Curo Vám ponúka nasledovné podmienky/premenné, ktoré si viete vo vzore nastaviť a tým upraviť vzor podľa vlastných potrieb. Ak chcete nastaviť viac premenných musíte ich v riadku Premenné oddeliť | - zvislou čiarou (pravý ALT+W) 


Vo vyhľadávacej lište programu Curo zadáte @vzor Ukážka/príklad možnosti vzoru, následne sa Vám zobrazí vzor s týmito možnosťami: 

 • premenné pacienta
 • premenné identity
 • premenné dekurzu
 • iné premenné
 • vlastná premenná
 • ak / alebo / koniec ak
 • zobrazenie sekcie ak hodnota je vo formáte text
 • skry hodnoty, ktoré boli zrušené
 • možnosti filtrovania, podmienky sa dajú vkladať za sebou
 • ukážka kontroly vykázania daného výkonu v časovom období
 • vysvetlenie zápisu vyššie
 • použitie historickej sekcie alebo východzieho textu
 • použi špecifickú hodnotu z poslednýkrát použitej sekcie
 • transformácie dát
 • mapuj/transformuj sekciu z A na B
 • výkon
 • vyhodnoť podmienku vo vzore podľa aktuálneho dekurzu


Ak je nejaká premenná, ktorá Vám v uvedenom zozname chýba a bolo by vhodné doplniť ju pre všetkých používateľov programu, napíšte nám Vašu požiadavku prostredníctvom skratky CTRL+pravý ALT+P