Tento návod Vám ponúka vysvetlenie ako pracovať s elektronickými žiadankami Medirex. Pre ľahšiu orientáciu sme rozdelili návod do nasledovných častí:

 1. Sekcia lab.
 2. Práca s elektronickou žiadankou
 3. Vzor


 1. Sekcia lab.
  • v dekurze konkrétneho pacienta zadáte sekciu diagnózy (pozri návod) a vyberiete pacientovi konkrétnu diagnózu
  • následne v dekurze vložte sekciu labáku (lab.) a vyberiete lab: Žiadanka o laboratórne vyšetrenie
  • v dekurze sa Vám otvorí Žiadanka o laboratórne vyšetrenie, kde pri možnosti kód preddefinovaného vyšetrenia stlačením klávesu F2 otvoríte elektronickú Žiadanku (niekedy je potrebné zopakovať to dvakrát)


 2. Práca s elektronickou žiadankou
  • v elektronickej žiadanke kliknutím do vyhľadávacieho poľa sa Vám otvoria možnosti vyšetrenia
  • pričom prvé dve, t. j. Klinická biochemia, hematológia a toxikológia a Serológia sú združené veľké žiadanky obsahujúce čiastkové žiadanky, ktoré vidíte pod nimi
  • ak si vyberiete združenú žiadanku napr. na  Klinickú biochemiu, hematológiu a toxikológiu program Vám ponúkne v ľavej časti možnosti jednotlivých vyšetrení, ktoré si viete pridať klikom na názov skupiny, ktorý je bielym písmom v čiernom obdlžníku a následne sa Vám prenesú všetky vyšetrenia patriace do tejto skupiny alebo klikom na konkrétne vyšetrenie a prenesie sa Vám iba Vami vybraté vyšetrenie
    
  • vybraté položky na testovanie sa Vám prenášajú do pravej časti obrazovky, kde vidíte svoj výber vyšetrení
  • ak chcete niektoré z týchto vyšetrení odstrániť, aby sa nerealizovalo, klikom na dané vyšetrenie v ľavej časti obrazovky alebo klikom na x za vyšetrením v pravej časti obrazovky túto požiadavku zrealizujete (odstránené vyšetrenie zmení farbu v ľavej časti obrazovky zo zelenej na bielu)
  • v ďalšom kroku musíte v časti Vzorky biologického materiálu oskenovať čiarový kód skúmavky s biologickým materiálom
  • potom musíte kliknúť na ikonu PDF pri vyhľadávacej lište a otvoríte žiadanku, ktorú je nutné vytlačiť
  • nakoniec klikom v pravom dolnom rohu obrazovky na Potvrdiť sa Vám do dekurzu prenesú Vami vybraté údaje na vyšetrenie, ktoré potvrdíte stlačením klávesu F6, čím sa elektronická žiadanka automaticky odošle do Medirexu

    
 3. Vzor
  • ak používate niektoré testovanie často, môžete si ho prednastaviť ako vzor kliknutím v pravom hornom rohu na Ulož vzor
  • Vami uložené vzory sa Vám následne budú zobrazovať vo vyhľadávacom riadku pri prednastavených žiadankách
  • jednotlivé vzory si viete i nakombinovať (t. z. vytvoríte si žiadanku na viacero vyšetrení pre viac diagnóz naraz)
    
  • pri jednotlivých vyšetreniach môžu byť miniikonky, ktorých vysvetlenie sa Vám zobrazí nastavením kurzora na miniikonku