Tento návod slúži pre vysvetlenie v akých prípadoch je tento model použiteľný a ako s ním pracovať.


 1. Použitie "napislekarovi.sk" - pacient vie prostredníctvom www.napislekarovi.sk, po overení svojej totožnosti, výbere lekára, ktorému chce požiadavku poslať a prostredníctvom výberu konkrétneho formulára napísať lekárovi:
  • požiadavku o predpis liekov/pomôcok pre seba alebo blízkeho
  • jednoduchú správu, v ktorej môže požiadať o:
   • požiadavku o zmenu termínu kontroly
   • požiadavku o konzultáciu svojho zdravotného stavu, alebo zdravotného stavu blízkej osoby
   • požiadavku o objednanie sa na odber - pripravuje sa
   • objednanie sa k lekárovi na vyšetrenie - pripravuje sa
  • poslať vyplnený formulár:
   •  na COVID 19
   • dotazník pri ochorení dýchacích ciest
   • dotazník pre bolestiach brucha


 2. Práca lekára s "napislekarovi.sk"
  • systém je nastavený tak, že priamo v programe Curo zobrazí  v pravej časti obrazovky notifikáciu  o doručených požiadavkách
  • klikom na menu akcií sa Vám otvorí možnosť Zobraziť požiadavky, ktorú klikom otvoríte
    
  • otvorí sa Vám zoznam požiadaviek od pacientov
  • keď kliknete na konkrétnu, otvorí sa v pravej časti obrazovky
  • následne zvoľte relevantnú akciu, ktorú chcete s požiadavkou vykonať, pričom program Vám ponúka tieto možnosti:
   • editácia údajov pacienta - úprava údajov pacienta, pričom program Vám ho vyhľadá podľa e-mailovej adresy, pokiaľ nemáte v uložených údajoch pacienta zadanú e-mailovú adresu, je nutné vyhľadávací riadok vymazať a nájsť pacienta podľa mena
   • vytvoriť nový dekurz - táto možnosť Vám automaticky otvorí pacienta a natiahne do dekurzu celý obsah správy (znova platí, že pacient musí mať zadanú e-mailovú adresu v uložených údajoch lekára, inak ho treba vyhľadať podľa mena)
   • otvoriť históriu - program Vám automaticky otvorí históriu pacienta  (znova platí, že pacient musí mať zadanú e-mailovú adresu v uložených údajoch lekára, inak ho treba vyhľadať podľa mena)
   • odpoveď s výberom pacienta - pri výbere tejto možnosti je nutné vždy vyhľadať pacienta prostredníctvom mena
   • reagovať bez dekurzu - možnosť zaslať pacientovi odpoveď na požiadavku e-mailovou správou
   • zmazať bez odpovede - požiadavka sa vymaže zo systému


  • pri možnostiach vytvoriť nový dekurz a odpoveď s výberom pacientprebehne komunikácia s pacientom priamo v dekurze, pričom po uzatvorení dekurzu  sa odpoveď odošle pacientovi a požiadavka sa automaticky vymaže zo systému
  • taktiež si tu viete prednastaviť odpovede (pozri návod), pričom program si pamätá prednastavené odpovede pre konkrétne sekcie
    
  • v dekurze Vám ostane záznam požiadavky i Vaša odpoveď na ňu, ale do NCZI sa tieto údaje neposielajú