• otvoríte si konkrétneho pacienta
  • pridáte nový dekurz
  • stlačíte kláves F2 a napíšte skratku názvu, následne vyberiete možnosť Zdravotný preukaz

  • po doplnení potrebných údajov, kliknutím na F5 otvoríte možnosti tlače, z ktorých vyberiete Zdravotný preukaz a vytlačíte ho