• podmienkou pre vytvorenie uzávierky je, že musíte byť zalogovaný ako užívateľ, ktorý má právo vidieť uzávierky (zväčša lekár)
 • klávesom F5 otvoríte tlačové zostavy a dvojklikom na "Uzatvorenie mesačných dávok"  otvoríte okno uzávierky
 • Uzatvorenie mesačných dávok - prehľad chýb je zostava, ktorú vidí aj zdravotná sestra a slúži na opravu chýb v uzávierke vopred
   


 1. klávesom F2 alebo dvojklikom vyberiete mesiac, za ktorý chcete uzávierku urobiť
 2. nastavíte typ dávok:
  • bežná - dávky za aktuálny mesiac
  • opravná - dávky v mesiaci už raz zdravotnej poisťovni vykázané
  • aditívna - dávky za daný mesiac ešte nevykázané, chcete ich dofakturovať
 3. upravíte splatnosť faktúry
 4. v prípade potreby viete dávky zjednotiť pod jedného lekára
 5. následne klikom na vytlačiť alebo klávesom F5 spustíte prepočet dávky
 • v hornej lište máte záložky:
  1. Prehľad chýb - slúži na opravu chýb v mesiaci
  2. Soc. poisťovňa, Kapitácie, Výkony - možnosť prehľadu, čo bude v uzávierke vykázané • klikom na Prehľad chýb sa Vám zobrazia chyby v dekurzoch za daný mesiac:
  1. vyberiete typ chyby
  2. klikom na meno konkrétneho pacienta, Vás program automaticky prenesie do chybného dekurzu, aby ste mohli chybu opraviť a vykázať všetko správne (pozri návod)
  3. po oprave všetkých chýb, ktoré uznáte za vhodné, je nutné kliknúť na Prepočítať
 • následne, v prípade potreby, upravíte číslo faktúry podľa Knihy faktúr (pozri návod)
 • kliknite na Uzavrieť • program Vám ponúkne možnosť uzavrieť len vybratých odberateľov (ZP)
 • podľa potreby klikom zrealizujte Vami požadovanú zmenu a následne potvrďte na Uzavri označené
 • program sa Vás opýta kam ma súbory (dávky a faktúry) uložiť
 • odporúčame vybrať lokálny disk C a priečinok Dávky a klikom na Vybrať priečinok potvrdiť výber