• po vyplnení všetkých relevantných údajov (pozri návod) stlačte F5 a z tlačových zostáv vyberte "Príkaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov
  • následne cez menu akcií vyberte "cez nastavenia


  • otvorí sa tabuľka s možnosťami nastavenia tlače
  • dôležité je zakliknúť "Tlač pozadie" na áno
  • v prípade potreby nastaviť ďalšie možnosti tlače a vytlačiť príkaz