Tento návod Vám ponúka postup, ako používať službu VIPTel:

 1. Podmienky pre nastavenie pre správne fungovanie služby
 2. Ako zavolať pacienta
 3. Ako pracovať s prichádzajúcim hovorom / posledným volaným


 1. Podmienky pre nastavenie pre správne fungovanie služby
  • pre používanie služby VIPTel v programe Curo potrebujete získǎt prihlasovacie údaje pre API od VIPTelu a poslať ich na podpora@curo.sk
  • v druhom kroku nastaviť klapku (pozri návod) pre každý počítač, na ktorom bude táto služba používaná
  • taktiež je nevyhnutné, aby mal pacient, ktorého chcete kontaktovať, v Údajoch (pozri návod) zadané tel. číslo

 2. Ako zavolať pacienta
  • ak stojíte vo vyhľadávacom riadku, vyhľadajte pacienta a klávesovou skratkou ALT+ENTER si otvoríte Prehľad pacienta
  • alebo ak máte otvoreného pacienta, tak cez klávesovú skratku ALT+S si otvoríte Prehľad pacienta
  • kliknete na Zavolať a program automaticky vytočí telefónne číslo pacienta 
 3. Ako pracovať s prichádzajúcim hovorom
  • prichádzajúci hovor sa Vám zobrazí v Dôležitých správach
  • ak máte v údajoch pacienta uložené telefónne číslo, zobrazí sa Vám aj meno pacienta, ktorý Vám telefonuje
  • taktiež sa v Dôležitých správach zobrazí i posledný realizovaný hovor za ambulanciu
  • v oboch prípadoch, t. z. pri prichádzajúcom i poslednom realizovanom hovore, viete klikom na ikonku troch bodiek vykonať tieto akcie:
   • Zavolať späť
   • Informácie o pacientovi
   • Do kalendára
   • Otvoriť pacienta