• otvoríte pacienta poisťovne Dôvera
  • vložte diagnózu vd. alebo F2 a diagnóza
  • cez kláves F2 vyberiete sekciu Návrh na zdravotnú starostlivosť (všeobecný)
    1. keď sa Vám tento návrh v dekurze otvorí, je nutné, ak je zadané, vymazať Evidenčné číslo ZP
    2. následne kliknete na ikonku BLO Akcie

  • otvorí sa Vám tabuľka, z ktorej vyberiete možnosť Dôvera - Evidovanie návrhu ZS


  • následne sa Vám automaticky otvorí stránka elektronickej pobočky Dôvera pre elektronické podanie návrhu