1. výkon, liek, recept, pomôcka, PN a výmenný lístok je vždy naviazaný na diagnózu uvedenú v riadku nad
  2. podaný liek musí byť v dekurze uvedený až za výkonom, ku ktorému patrí