• do univerzálneho vzoru preventívnej prehliadky sme pre lekárov, ktorí nemajú prístup k elektronickým výsledkom pridali možnosť doplniť výsledky laboratórií vo forme textu
  • vzor Vám momentálne ponúka tieto premenné týkajúce sa laboratórnych výsledkov:
    1. labt - pre lekárov, ktorí nemajú možnosť prístupu k elektronickým výsledkom, výsledky sa v dekurze zobrazia ako text
    2. labtmalym - pre lekárov, ktorí nemajú možnosť prístupu k elektronickým výsledkom, výsledky sa v dekurze zobrazia ako text, ale menším typom/fontom písma
    3. labauto - automatické sťahovanie elektronických výsledkov laboratórií
  • v nami distribuovanom univerzálnom vzore preventívnej prehliadky je prednastavené automatické sťahovanie výsledkov laboratórií ( pozri obrázok vyššie - labauto ON)
  • t. z., ak ste lekár, ktorý nemá prístup k elektronickým výsledkom laboratórií, musíte si prestaviť správanie premenných podľa priloženého návodu (pozri návod) na: