• ako zmeniť poisťovňu jedného pacienta pri prechode do inej ZP (pozri návod)


 • od 01.01. je potrebné upraviť kapitácie pre ZP, resp. zmenu ZP u pacientov, ktorí sa rozhodli pre jej zmenu, všetky poisťovne poskytujú možnosť stiahnuť zoznam oddídencov
  • Dôvera
  • VšZP
  • Union
 • pripravili sme pre Vás možnosť ako to spraviť komplexne u všetkých pacientov naraz
 • podmienkou pre zrealizovanie je mať pripravený excel súbor, ktorý máte priložený ako prílohu tohto dokumentu na jeho konci
  Kód lekára - tento stĺpec použije ten lekár, ktorý preberá pacientov od iného lekára. Taktiež je potrebné tento stĺpec vyplniť v prípade, ak chcete doplniť kapitácie pacientom, ktorí ešte neboli zakapitovaní. Identitu lekára je potrebné zadať v tvare Ačkovy kód lekára@PZS kód (napr. A89929020@P43059114201)
  1. RČ/kód - zapíšete rodné číslo pacienta bez lomítka, u ktorého je potrebné zaznamenať zmenu
  2. pacient.zp - v tomto stĺpci zapíšete novú zdravotnú poisťovňu pacienta, ktorá sa prejaví na úrovni Údajov pacienta
  3. kp.zp - informácia z tohto stĺpca sa zobrazí ako sekcia kapitácie v dekurze
  4. úmrtie - dátum úmrtia pacienta
  5. kp.dátum - dátum od kedy zmena kapitácie v ZP nastáva, napr. 01.01.2022 - program Vám vytvorí dekurz v danom dátume
  6. xkp.dátum - v prípade, ak potrebujete nejakého pacienta odkapitovať, tak stačí zapísať dátum odkedy do tohto stĺpca - program  vytvorí dekurz s odkapitovaním od Vami zapísaného dátumu. Pri zmene poisťovne nie je potrebné zadávať. 
  7. poznámka - sem si viete napísať poznámku ku zmene, ktorá sa zaznamená i ako názov dekurzu, napr. Pacient zmenil ZP

   Pre kapitovaného pacienta, ktorý zmenil ZP (bol 25 a teraz je 27), by jeho riadok mal vyzerať nasledovne:
 • v ďalšom kroku je potrebné nahrať tento súbor do Cura
 • cez klávesovú skratku CTRL+SHIFT+A alebo do vyhľadávacieho riadku napíšte @akcia a vyberte možnosť Opraviť kapitácie pacientov a dvojklikom potvrďte
 • následne je potrebné priložiť súbor s údajmi
  1. Súbor so zmenami - klávesom F2 otvoríte tabuľku na pridanie súboru, klikom na znamienko + pridáte požadovaný súbor
  2. Vykonaj zmeny! - dvojklikom alebo klávesom F2 nastavte možnosť na áno
  3. Menu akcií - klikom otvoríte možnosti a vyberte Vykonať

   Dôležité - zmeny sa aplikujú pri každom spustení, to znamená, že sa Vám vytvorí toľko dekurzov koľkokrát to spustíte (samozrejme len pre RČ v súbore).

 • keď zmena prebehne úspešne, v Dôležitých správach sa zobrazí takáto hláška