• pre zlepšenie informovanosti sme pre Vás pripravili čip kapitácie
 • čip indikuje:
  • zelenou farbou, ak je pacient zakapitovaný

  • žltou farbou, ak je nesúlad medzi identitou lekára a kapitáciou, alebo nesúlad v ZP

  • červenou farbou, ak je pacient odkapitovaný
    

  • v prípade, ak sa Vám nezobrazuje čip kapitácie, znamená to, že pacient nie je zakapitovaný


 • pravý klik na čip Vám otvorí zoznam dátumov, kedy je v dekurzoch zapísaná informácia súvisiaca s kapitáciou

 • klikom na konkrétny dátum sa Vám ponúkne možnosť - Otvoriť v histórii - v histórii sa Vám otvorí konkrétny dekurz súvisiaci s kapitáciou