• vzhľadom na aktuálnu situáciu a pre uľahčenie Vašej administratívy sme pre Vás predpripravili tlačivo - Potvrdenie o výnimke na základe prekonania ochorenie Covid, ktoré si viete vložiť do existujúceho dekurzu a vytlačiť len tlačivo bez potreby vytvárať nový dekurz. 
  1. ak vložíte klávesom F4 do dekurzu vzor Covid+ag alebo Covidpcr+ automaticky sa Vám pozitívny výsledok  vybratého testu následne zaškrtne v tlačive

  2. následne cez kláves F4 znova otvoríte vzory Covid a vyberiete Potvrdenie o výnimke na základe prekonania ochorenia - tlačivo

  3. v tomto tlačive je nutné doplniť dátum dokedy výnimka platí. Aby ste to nemuseli pracne prepočítavať odporúčame Vám klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+K vyvolať si tabuľku Kalendár a výpočty, kde viete zadaním dátumu od a počtom dní (90 + 10-karanténa = 100) získať výsledný dátum platnosti tlačiva (viď príklad).
    
  4. taktiež je tu prednastavená možnosť automatického pridania pečiatky do tlačiva (pozri návod

  5. posledným krokom je tlač tohto potvrdenia. Klávesom F5 vyvoláte tlačové zostavy, z ktorých vyberiete  Univerzálne tlačivo. 
    
  6. v prípade potreby ho viete vytlačiť, alebo odoslať pacientovi e-mailom ako prílohu
  7. aby sa Vám tlačivo netlačilo do karty/nálezu doplňte skratku "tl" do zoznamu sekcií, ktoré sa nemajú tlačiť (návod)