• Koľko dní spätne viem vystaviť eDPN?
  • 3 dni

 • Koľko dní spätne viem uzavrieť eDPN? / Ako spätne uzavriem eDPN?
  • eDPN sa má po správnosti uzatvárať s dátumom v budúcnosti, t. z. ak máte pacienta na kontrole dnes, práceschopný môže byť až od zajtra
  • v prípade, ak nastane situácia, že potrebujete spätne uzavrieť eDPN, je potrebné:
   1. v zelenej lište zmeniť dátum dekurzu na dátum v minulosti s akým potrebujete eDPN uzavrieť
   2. dátum zmeny - pomocou ALT+L odomknete políčko a nastavíte dátum v minulosti, dátum by mal byť zhodný s dátumom dekurzu
   3. dátum práceschopnosti - oproti vyššie spomínaným dátumom musí byť aspoň o 1 deň v budúcnosti

 • Koľko dní spätne viem obnoviť / upraviť uzavretú eDPN?
  • 3 dni

 • Čo spraviť, ak pacient premešká termín kontroly a chce spätne uzavrieť eDPN?
  • vystornujte eDPN (pravý klik na čip eDPN) a vystavte papierovú PN 
    
  • alebo pozrite popis vyššie Koľko dní spätne viem uzavrieť eDPN? 


 • Čo robiť pokiaľ má NCZI a eDPN výpadok?
  • v závislosti od situácie pacienta: 
   - ak potrebujete pacientovi vystaviť PN - vystavte papierovú
   - ak potrebujete poslať info o budúcej kontrole, poznačte si to a urobte záznam v dekurze po obnovení funkčnosti eDPN 
   - ak potrebujete pacientovi ukončiť eDPN, poznačte si to a vystavte mu papierovú PN a po obnovení funkčnosti eDPN mu vystavenú eDPN vystornujte (dôvod eDPN neviete ukončiť so spätým dátumom)

 • Čo robiť, ak nemám v čipe eDPN možnosť pridať pacientovi novú eDPN po ukončení predchádzajúcej eDPN?
  • v dekurze pomocou klávesy F2 vyberte sekciu eDPN

 • Kde sa dá pozrieť Zoznam otvorených eDPN za ambulanciu?
 • Kde sa dá pozrieť Zoznam neodoslaných eDPN?