V prípade, že chcete odoslať pacientovi email, na ktorý nemôže odpovedať postupujte nasledovne:

  • otvoríte si daného pacienta 

  • klikom na ikonku obálky otvoríte možnosti, z ktorých vyberiete poslať email
  • otvorí sa Vám formulár na vypísanie emailovej správy pacientovi

  • existuje možnosť prednastavenia šablón - vzorov pre email i sms (pozri návod)

  • v prípade, ak nechcete, aby mohol pacient na daný email odpovedať zaškrtnite políčko "Pošli bez možnosti odpovedať"

  • email odošlite

  • v prípade, ak chcete mať túto možnosť automaticky prednastavenú, je možné si túto možnosť prednastaviť ako predvolenú v Nastaveniach programu (pozri návod) - v časti Nastavenia komunikácie