Preskripcia

Nápoveda, ako postupovať pri predpise liekov a pomôcok

Indikačné obmedzenia pri predpisovaní lieku
Po zadaní sekcie recept r. vyhľadáte liek podľa názvu alebo účinnej látky. Ak pri lieku svieti červené upozornenie na indikačné obmedzenie, tak si viete pr...
Wed, 29 Júl, 2020 at 9:04 DOOBEDA
Ako zadám prístupy pre eRecept/BLO do systému?
pripravte si prístupové meno a heslo pre každú ZP, návody nižšie ak Vaše PZS zamestnáva viac lekárov je potrebné toto nastaviť pre každého lekára v nas...
Wed, 29 Júl, 2020 at 8:13 DOOBEDA
eRecept a nezmluvní lekári?
Každá ZP poskytuje možnosť uzatvoriť špeciálnu zmluvu pre používanie funkcionality eReceptu. VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/nova-sluzba-erecep...
Wed, 29 Júl, 2020 at 9:31 DOOBEDA
Ako zadať lieky pre novorodenca?
pridáme pacienta do databázy pacientov (pozri návod) v kolónke  Identifikátor pacienta/IČP prepíšeme rodné číslo novorodenca na rodné číslo jedného z rodi...
Wed, 29 Júl, 2020 at 9:37 DOOBEDA
Ako predpíšem liek neplatičovi/neodkladná starostlivosť?
existujú dve možnosti ako predpísať liek neplatičovi: pacient si hradí plnú sumu lieku: v sekcii recept (r.) - v položke uhradí buď klávesom F2 aleb...
Wed, 29 Júl, 2020 at 10:05 DOOBEDA
Ako viem predpísať liek, tak aby v dekurze boli naraz diagnóza i liek?
otvoríte pacienta z klávesových skratiek mapujúcich sekcie (ako nastaviť pozri návod) vyberiete a kliknete na skratku Lieky  otvorí sa tabuľka s možnosťa...
Wed, 29 Júl, 2020 at 10:28 DOOBEDA
Agenda okolo liekov na výnimku - žiadosť, predpis, pokračovanie
Tento návod rieši problematiku lieku na výnimku. Týmto spôsobom si viete prednastaviť vzory v prípade potreby predpisu liekov na výnimku k rôznym diagnózam....
Thu, 16 Júl, 2020 at 7:42 DOOBEDA
Ako zlepšiť vyhľadávanie liekov?
pri predpise lieku pacientovi, klikom na menu akcií otvoríte tabuľku, kde výberom niektorej z možností vyselektujete zoznam liekov podľa zadaných podmienok...
Wed, 29 Júl, 2020 at 1:54 POOBEDE
Ako získam informácie o lieku/produkte?
pri vyhľadávaní liekov a produktov cez vyhľadávací riadok s použitím skratky @?liek názov (napr. euthyrox) alebo @?produkt názov (napr. euthyrox) Vám progr...
Thu, 13 Aug, 2020 at 12:21 POOBEDE
Cena lieku
v číselníku liekov sú viditeľné ceny liekov finančná informácia s modrým pozadím relevantné ceny indikované pre kategorizované lieky s cenou určenou Min...
Mon, 24 Aug, 2020 at 9:20 DOOBEDA