• čierny záznam = čakajúci pacient
  • sivý záznam =  vybavený pacient


Dnešný zoznam pacientov v čakárni sú vlastne dva zoznamy. 


V hornej časti (čierne písmo) sú pacienti, ktorí čakajú na vybavenie. Pokiaľ je čakáreň organizovaná sestrou alebo recepčnou, tak najvrchnejší záznam je práve ošetrovaný alebo ďalší na rade, druhý záznam je druhý na rade atď.

Pravé tlačítko myši otvorí menu umožňujúce:

  • presúvať poradie čakajúcich pacientov
  • presunúť pacienta zo zoznamu čakajúcich do zoznamu vybavených pacientov
  • úplne zmazať pacienta z obrazovky Čakáreň


V prípade, že je v Čakárni aktívne zobrazenie Kalendár objednaných pacientov, je dvojklikom na kalendárový záznam možné tohto pacienta pridať na koniec čakajúceho zoznamu. 


V dolnej časti (sivé písmo) sa radia pacienti, ktorí už boli vybavení. Horný záznam je posledne vybavený a najspodnejší záznam bol vybavený ako prvý.


Pravé tlačítko myši otvorí menu umožňujúce:

  • presunúť pacienta zo zoznamu vybavených do zoznamu čakajúcich  pacientov
  • úplne zmazať pacienta z obrazovky Čakáreň