Čakáreň

Aký je rozdiel medzi pacientom v čakárni, ktorý je napísaný čiernou farbou a tými, ktorí sú sivou?
čierny záznam = čakajúci pacient sivý záznam =  vybavený pacient Dnešný zoznam pacientov v čakárni sú vlastne dva zoznamy.  V hornej časti (čiern...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:23 AM
Ako pridám pacienta do zoznamu čakárne?
Do zoznamu čakajúcich na vyšetrenie sa dá pacient pridať: vyhľadaním pacienta a akciou Zaradiť do čakárne (Alt+C) na vyhľadanom zázname v obrazovke pacie...
Mon, 27 Júl, 2020 at 8:00 AM
Ako odstránim pacientov zo zoznamu v obrazovke Čakáreň ?
Musíte byť v obrazovke Čakáreň. Konkrétneho pacienta: Klávesnicou Myšou stlačte ESC, aby sa ovládanie presunulo do zoznamu v čakárni navigačnými...
Tue, 21 Júl, 2020 at 9:07 AM
Ako zobraziť/skryť jednodňový kalendár v obrazovke Čakáreň?
v Hlavnom menu (pozri návod) sa nachádza položka "Ukázať kalendár v čakárni" kliknutím na zelený kruh zapnete/vypnete ukazovanie kalendára v čak...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:10 AM
Ako funguje pridávanie pacientov do čakárne - nastavenia čakárne
v Nastaveniach programu (pozri návod) si viete taktiež prispôsobiť Nastavenia čakárne automaticky pridať pacienta do čakárne automaticky pridať pacienta...
Thu, 30 Júl, 2020 at 2:10 PM