• v Nastaveniach programu (pozri návod) si viete taktiež prispôsobiť Nastavenia čakárne
  1. automaticky pridať pacienta do čakárne
  2. automaticky pridať pacienta po uzavretí dekurzu
  3. pridaj po začatí písania dekurzu
  4. zobrazenie mena
 • zmeny viete zrealizovať dvojklikom na áno/nie
 • pri zobrazení mena máte možnosť vybrať si:
  • Priezvisko M.
  • Priezvisko Meno
  • Priezvisko Meno Titul
 • po prispôsobení nastavení podľa vlastných požiadaviek je nutné zmeny Potvrdiť