Musíte byť v obrazovke Čakáreň.


Konkrétneho pacienta:

Klávesnicou
Myšou
 1. stlačte ESC, aby sa ovládanie presunulo do zoznamu v čakárni
 2. navigačnými klávesami (šípky hore/dole, PgUp, PgDn, END, HOME) nájdite pacienta
  • je možné tiež použiť vyhľadávanie textu na stránke (Ctrl+F), ale výber pacienta je potrebné spraviť myšou
 3. stlačte klávesu DEL pre jeho vymazanie zo zoznamu
 1. označte myšou pacienta
 2. pravé tlačítko myši
 3. z menu vyberte voľbu Zmazať z čakárne


Zoznam v čakárni sa nevymaže automaticky po skončení dňa, je potrebné manuálne zrušiť zoznam čakajúcich a vybavených pacientov. Pri tomto úkone je možné vybrať, či sa má zoznam čakajúcich pacientov zachovať (previesť do nového dňa/pracovnej zmeny).


Všetkých pacientov:

Klávesnicou
Myšou
 1. dôležité je, že ste v obrazovke Čakáreň a že vyhľadávací riadok je prázdny
 2. aktivujte vyhľadávací riadok Alt+H
 3. aktivujte menu vyhľadávacieho riadku Ctrl+Shift+INS
 4. v menu zvoľte položku Vyprázdniť čakáreň

 1. dôležité je, že ste v obrazovke Čakáreň a že vyhľadávací riadok je prázdny
 2. kliknite na (+) v pravej časti vyhľadávacieho riadku
 3. v menu zvoľte položku Vyprázdniť čakáreň