CURO sa snaží automaticky vykazovať niektoré výkony, ktoré sú zjavné z použitých sekcií. Pokiaľ je už rovnaký výkon použitý, nie je vykázaný duplicitne.


Príkladom je napr. sekcia z-lab, ktorá vyjadruje, že bol vykonaný odber biologického materiálu a teda je k danému dekurzu pri vytváraní mesačnej dávky naúčtovaný aj tomu zodpovedajúci výkon 299a.