Vykazovanie

Prečo sa vo výkonoch hlásených ZP nachádzajú aj také, ktoré som nezadával?
CURO sa snaží automaticky vykazovať niektoré výkony, ktoré sú zjavné z použitých sekcií. Pokiaľ je už rovnaký výkon použitý, nie je vykázaný duplicitne. ...
Mon, 22 Jún, 2020 at 10:35 AM
Vykazovanie H0006 pri použití vzoru hypertenzie
výkon H0006 je nezávislý od vzoru PP v PP a vzore hypertenzie sa vykáže automaticky:  ak, nebol vykázaný za posledných 365 dní pri zdravotných poisťovni...
Wed, 22 Júl, 2020 at 12:10 PM
Ako si skontrolujem cenník použitý na výpočet faktúry pre ZP?
Ambulančný program Curo pri vytváraní dávky pre zdravotné poisťovne počíta položky faktúry na základe cenníka, ktorý je spracovaný podľa zmluvných podmienok...
Tue, 23 Feb, 2021 at 7:58 AM
Ako nastavím hodnotu CB/IPP/IDK?
cez hlavné menu prejdete do nastavení (pozri návod) v nastaveniach prejdete nižšie ku svojej identite, pod ktorou sa nachádzajú cenníky pre jednotlivé zdr...
Thu, 25 Feb, 2021 at 12:26 PM
Ročné výkazy pre NCZI za rok 2019
Od verzie systému Curo 3.1.1. viete jednoduchým spôsobom pripraviť výkazy pre NCZI. Výkazy môžete vytvoriť len na hlavnom počítači, resp. kde sa nachádza Cu...
Mon, 22 Feb, 2021 at 10:25 AM
KV SCORE
Ambulantný systém Curo automaticky vypočíta KV SCORE pokiaľ: sú zadané abúzy je zadaný krvný tlak - sú hodnoty cholesterolu z laboratórnych výsledkov ...
Mon, 27 Júl, 2020 at 9:30 AM
Ako stiahnuť položky z VRP do programu Curo?
Po zalogovaní do VRP:  navigujte do sekcie "Tovar a služby" a overte či položky majú nastavený kód ak to nemáte nastavené, musíte to dopl...
Mon, 27 Júl, 2020 at 12:54 PM
Opravné a additívne dávky
Najprv potrebujete upraviť historické dekurzy a urobiť úpravy bodovania. nájdite historický dekurz (alebo pri aditívnej dávke vytvorte nový)1. prav...
Wed, 29 Júl, 2020 at 8:24 AM
Ako vytvorím aditívnu dávku?
Ak už v daný deň existuje dekurz stačí pravým tlačidlom myšky kliknúť na sumárny riadok v histórii a vybrať "Uprav aditívne výkazníctvo" ak eš...
Wed, 29 Júl, 2020 at 8:57 AM
Ako vložiť dátum vyžiadania Sociálnou poisťovňou?
Dátum je možné vložiť dvoma spôsobmi: vložením novej sekcie vložením vzoru, ktorý Vám program automaticky ponúka  Vloženie sekcie: vložíme novú se...
Wed, 29 Júl, 2020 at 9:30 AM