Po zalogovaní do VRP:


  1.  navigujte do sekcie "Tovar a služby" a overte či položky majú nastavený kód


  2. ak to nemáte nastavené, musíte to doplniť, odporúčame prefixnút kód iniciálmi alebo nejakou Vašou skratkou, ak použijete len čísla dôjde ku konfliktu s výkonmi pre ZP.  3. následne vyexportujte výkony
    nastavte dátum (aj aktuálny) a uložte


  4. do minútky by sa Vám mala ukázať v zozname položka exportu a možnosť stiahnuť súbor


  5. súbor uložte do adresára C:\Programdata\curo\config-pzs s menom vv-zmena.xlsx tento adresár existuje iba na počítači, kde beží Curo MD
  6. reštartujte Curo MD, aby sa výkony naimportovali


Ako používať VRP v programe  Curo nájdete vysvetlené v priloženom návode (pozri návod).