Od verzie systému Curo 3.1.1. viete jednoduchým spôsobom pripraviť výkazy pre NCZI. Výkazy môžete vytvoriť len na hlavnom počítači, resp. kde sa nachádza Curo MD.


Postup je nasledovný:


  1. Použitím klávesovej skratky Ctrl+Shift+A otvoríte možnosti pre @akcie. Dvojklikom alebo stlačením klávesu Enter vyberiete položku "Ročné výkazy NCZI (za rok 2019)".
     

  2. Zobrazí sa informácia, kde budú výkazy uložené. Okrem XML súborov, ktoré potrebujete pre NCZI, máte možnosť vytvoriť Excel a HTML súbory, ktoré sú len pre Vašu informáciu, Váš prehľad. Kliknutím alebo potvrdením klávesom Enter vyberiete jednu z troch možností. Stlačením klávesu F5 vytvoríte výkazy.
     

  3. Po vytvorení výkazov sa zobrazí hláška. Výkazy nájdete na disku C v priečinku curo-vykazy\nczi\2019.  Pre NCZI potrebujete len XML súbory, ktoré nahráte do portálu NCZI. Postupujte podľa návodu na NSIS portály.