• výkon H0006 je nezávislý od vzoru PP
 • v PP a vzore hypertenzie sa vykáže automaticky:
  1.  ak, nebol vykázaný za posledných 365 dní
  2. pri zdravotných poisťovniach 25 a 27 
  3. u pacienta s vekom nad 40 rokov
 • viete ho vykázať aj manuálne cez čip SCORE (pravý klik na čip)
 • vykážte Výkon H0006
 • pod výkon doplňte sekciu (pozri návod) KV SCORE

   
 • hodnota SCORE musí byť zadaná podľa tabuľky (nemusíte prepočítavať na hodnotu SCORE01 až 04)