Dátum je možné vložiť dvoma spôsobmi:

  • vložením novej sekcie
  • vložením vzoru, ktorý Vám program automaticky ponúka 


Vloženie sekcie:

  • vložíme novú sekciu do dekurzu (pozri návod)
  • následne do riadku zadáme skratku od. 
  • sekcia Vám následne ponúkne Dôvod vyšetrenia ť na základe vyžiadania Sociálnou poisťovňouVloženie vzoru:

  • následne sa Vám otvorí vzor prednastavený programom