Ambulančný program Curo pri vytváraní dávky pre zdravotné poisťovne počíta položky faktúry na základe cenníka, ktorý je spracovaný podľa zmluvných podmienok. Zmluvné podmienky uzatvorené medzi lekármi a ZP nie sú jednotné, ale nie sú ani individuálne. Individuálne sa odlišujú iba niektorými konkrétnymi parametrami. 


V nastaveniach Curo je možné nastaviť, ktorý cenník sa má používať pre ktorú ZP a tiež modifikovať individuálne parametre. 


Cenníky je možné si vytvoriť aj individuálne, ale v súčasnosti sa snažíme poskytnúť všetky nám známe zmluvné vzťahy v nami udržiavaných cenníkoch. K tomuto nás vedú nasledovné dôvody:

 • interpretovať zmluvné podmienky do cenníka nie je jednoduchá úloha
 • zmluvu a jej dodatky je potrebné študovať a správne interpretovať
 • pri tom to je úloha sporadická, ktorú užívateľ zabudne často práve v čase, keď potrebuje vykonať zmeny
 • prečo by mal každý užívateľ Curo riešiť túto istú agendu, keď je možné skúsenosti s cenníkom zdieľať v spoločnom cenníku
 • cenníky v našom formáte môže spravovať a zverejňovať každý, kto má záujem (lekár, združenia lekárov, samotné zdravotné poisťovne)

Naše cenníky:

 • zverejňujeme verejne
 • ich formát je textový skontrolovateľný aj neskúseným užívateľom
 • ich formát je prísne štruktúrovaný a formalizovaný, takže ho dokážu interpretovať aj počítačové programy


Pozrite si príklad cenníka na https://raw.githubusercontent.com/curo-open/curo-cennik/master/25/020/README.txt. Stĺpce vzorec a podmienka sú určené pre spracovanie počítačovým programom.


Každý lekár si vie všetky cenníky spravované Curo s. r. o. skontrolovať:

 1. na verejnom servery GitHub- cenníky sú rozlišované pre špecialistov, poisťovne a združenia lekárov
 2. pri tvorbe dávky za konkrétny mesiac, ak si otvoríte konkrétnu poisťovňu, pri každej máte priložený aktuálny cenník, ktorý si viete otvoriť a skontrolovať
 • cenníky, ktoré sú aktuálne nastavené v programe si viete pozrieť (pozri návod)
 • ak potrebujete zmeniť zdroj cenníka (napr. pri prechode z AVLS na ZAP) musíte to spraviť cez "Nastavenia" - prepísať názov cenníka v "Zdroj cenníka"
 • taktiež si vie každý užívateľ programu cez Nastavenia (pozri návod) upraviť svoje individuálne parametre (napr. CB, IDK atď.) cez Premenné (pozri návod)


V prípade, ak vstúpi do platnosti nový cenník a vy pri kontrole cien zistíte, že u nás ešte nebol zaktualizovaný, prosíme Vás o jeho zaslanie na adresu podpora@curo.sk s informáciami o Vašej špecializácii, združení a od kedy cenník nadobúda platnosť.