Do obrazovky Kalendár  sa prepnete pomocou klávesu F8 alebo cez Hlavné menu, kliknutím na položku Kalendár.


 • pre zobrazenie a pohyb v kalendári máte viacero možností:
  • pravom hornom rohu sa nachádzajú ikony:


Typy zobrazenia - ponúka výber denného, týždenného a mesačného kalendára


Posun dopredu a dozadu - ponúka možnosť posunu podľa vybratého zobrazenia, t. j. ak máte vybratý denný kalendár, posun sa bude realizovať o jeden deň, týždenný sa posunie o ďalší týždeň a mesačný o mesiac • aktuálny deň, týždeň, mesiac (kliknutím zobrazíte navigáciu):
 • po kliknutí na deň, týždeň alebo mesiac, v ktorom sa momentálne nachádzate sa Vám objaví navigácia


 • po kliknutí na:
  • názov mesiaca môžete vybrať iný mesiac
  • rok môžete zvoliť iný rok
  • možnosť tlačítka DNES presunie kalendár na aktuálny deň


 • vľavo dole sa nachádza lišta s možnosťami

 • kliknutím na "4 mesačný kalendár alebo použitím klávesovej skratky Ctrl+Shift+K zobrazíte štvormesačný kalendár
 • tento typ kalendára:
  • zobrazuje minulý mesiac, terajší a dva budúce
  • vypočíta počet dní medzí dvoma termínmi
  • preloží číslo do latinčiny
  • umožní presun termínu (pozri návod)