Kalendár

Aké mám možnosti navigácie v kalendári?
Do obrazovky Kalendár  sa prepnete pomocou klávesu F8 alebo cez Hlavné menu, kliknutím na položku Kalendár. pre zobrazenie a pohyb v kalendári máte via...
Wed, 22 Júl, 2020 at 10:07 AM
Prečo mi kalendár ukazuje starý dátum, nie aktuálny?
Kalendár si pamätá posledný dátum, v ktorom ste pracovali. Čiže pri novom otvorení je potrebné prejsť na aktuálny dátum, resp. dátum ktorý potrebujete.
Mon, 13 Júl, 2020 at 9:12 AM
Ako si vyhradiť časy v kalendári pre špecifické typy úkonov?
ak chcete v kalendári nastaviť pozadia, t. z. vyhradiť si časy pre špecifické typy úkonov, je dôležité mať vybratý iba jeden z kalendárov (pozri návod) ná...
Wed, 29 Júl, 2020 at 1:17 PM
Ako rýchlo objednám pacienta?
pre zrýchlenie objednania pacienta bola v Kalendári pridaná možnosť použitia klávesových skratiek podľa Vami prefererovanej alternatívy si viete v Nastave...
Mon, 9 Nov, 2020 at 9:11 AM
Ako zmením nastavenia kalendára?
vojdete do Nastavení (pozri návod)   možnosti nastavení (zmenu realizujete klávesom F2 alebo dvojklikom): ukázať víkendy - možnosť vybrať áno alebo nie ...
Thu, 20 Máj, 2021 at 1:34 PM
Ako vytlačím viac kalendárov naraz?
program Vám ponúka možnosť tlače viacerých denných kalendárov naraz stlačíte kláves F5 a vyberiete Kalendár - objednávky na deň zvolíte možnosť tlače ce...
Thu, 3 Sep, 2020 at 10:14 AM