• pre zrýchlenie objednania pacienta bola v Kalendári pridaná možnosť použitia klávesových skratiek
  • podľa Vami prefererovanej alternatívy si viete v Nastaveniach kalendára (pozri návod) v časti pri dvojkliku vytvoriť zmeniť i klávesové skratky priradené k jednotlivým možnostiam:
    1. použitím formulára - editor pre vloženie pacienta
    2. vložením do kalendára - automaticky vloží záznam objednania aj s menom pacienta
    3. vložením bez pacienta - spraví záznam objednania bez mena pacienta