• ak chcete v kalendári nastaviť pozadia, t. z. vyhradiť si časy pre špecifické typy úkonov, je dôležité mať vybratý iba jeden z kalendárov (pozri návod)
 • následne kliknite v pravom hornom rohu na menu akcií a vyberte možnosť "Úpravy období v pozadí"
 • ikonka menu akcií sa zmení na pero v červenom krúžku, t. z. že sme nastavený v editovacom móde
 • vyberiete termín v kalendári a dvojklikom alebo pravým klikom myši otvoríte tabuľku s možnosťami, z ktorých vyberiete "Objednať cez dialog"
 • otvorí sa "Editor", v ktorom môžete zrealizovať rôzne nastavenia (pozri návod)
 • po uložení sa Vám v kalendári podľa typu zvoleného vyšetrenia (napr. kontrola, objednanie, odber krvi) zjaví farebné okno s názvom typu vyšetrenia
 • takto pripravené pozadia úkonov si viete skopírovať do ďalšieho dňa, týždňa alebo mesiaca, v závislosti od toho, aký typ zobrazenia kalendára máte nastavený
 • pravým klikom myši otvoríte tabuľku možností, z ktorej vyberiete "Skopírovať obdobie"
 • otvorí sa vám tabuľka kalendára, v ktorej vyberiete dátum odkedy Vám má pozadia skopírovať
 • program ponúka dve možnosti:
  1. Skopíruj len do vybratého dňa/týždňa/mesiaca - vybraté pozadia úkonov Vám skopíruje do konkrétneho obdobia, ktoré ste vybrali (vidíte ho napísané v prvej vete tabuľky)
  2. Skopíruj do všetkých dní/týždňov/mesiacov po vybraný deň/týždeň/mesiac - program Vám tieto pozadia úkonov vie nastaviť po deň, týždeň, alebo mesiac vrátane toho, ktorý ste vybrali ako posledný
 • v ďalšom kroku si viete nastaviť, čo má program spraviť už s existujúcimi pozadiami
  1. Existujúce pozadia nahraď kopírovanými - vyberiete možnosť áno alebo nie
 • kopírovanie ukončíte klikom na Potvrdiť
 • následne je potrebné editovací mód ukončiť klikom na ikonku pera a zvoliť "Koniec úprav období"
 • do týchto pozadí si môžete objednávať pacientov, podľa jednotlivých úkonov, ktoré pacient potrebuje
 • postavíte sa do konkrétneho pozadia a znova rovnakým postupom, t. j. dvojklikom alebo pravým klikom myši zrealizujete objednanie pacienta