• vojdete do Nastavení (pozri návod)
   
 • možnosti nastavení (zmenu realizujete klávesom F2 alebo dvojklikom):
  • ukázať víkendy - možnosť vybrať áno alebo nie
  • začiatok a koniec pracovnej doby - tu si viete nastaviť rozpätie časového intervalu, aký Vám má program v kalendári ponúkať - Vašej pracovnej doby
  • interval (v minútach) - nastavenie časového intervalu pre časové popisky (pozri nižšie)
  • ukázať v čakárni - potvrdením na áno sa Vám bude kalendár automaticky ukazovať v čakárni
  • predvolený pohľad pri otvorení pacienta - dve možnosti nastavenia
   1. zostať v kalendári - ak vyberiete pacienta, ktorého potrebujete objednať, dvojklikom sa Vám zobrazí v kalendári
   2. karta pacienta - po dvojkliku Vám program automaticky otvorí kartu pacienta
  • pri dvojkliku vytvoriť- možnosť nastavenia, čo má program spraviť, ak v kalendári použijete dvojklik:
   1. použitím formulára - editor pre objednanie pacienta
   2. vložením do kalendára - automaticky vloží záznam objednania aj s menom pacienta
   3. vložením bez pacienta - spraví záznam objednania bez mena pacienta
  • časové popisky- možnosť nastaviť na:
   1. automaticky - prednastavený pol hodinový časový rad, aby bola zachovaná prehľadnosť
   2. vždy - zobrazuje časové úseky podľa nastaveného intervalu v minútach (pozri vyššie)
     
  • detail až na klik - je možné ho nastaviť na:
   1. áno - znamená to, že detailné informácie o pacientovi v kalendári sa Vám zobrazia až po kliku na ikonku

   2. nie - ak si detail nastavíte na nie, stačí sa priblížiť k ikonke panáčika a informácie o pacientovi sa Vám automaticky zobrazia v tabuľke

  • zmeny je potrebné uložiť