Kalendár si pamätá posledný dátum, v ktorom ste pracovali. Čiže pri novom otvorení je potrebné prejsť na aktuálny dátum, resp. dátum ktorý potrebujete.