• v Hlavnom menu (pozri návod) sa nachádza položka "Ukázať kalendár v čakárni"
  • kliknutím na zelený kruh zapnete/vypnete ukazovanie kalendára v čakárni
  • to isté viete spraviť pomocou klávesovej skratky Ctrl+K a to priamo v obrazovke Čakáreň, bez otváranie Hlavného menu