Postup je podobný ako pri predpisovaní nového lieku:

  • v dekurze pacienta prejdite kurzorom myši dole na ikonu Lieky, klikom otvoríte programom ponúkané alternatívy
  • zo zobrazenej ponuky možností vyberiete možnosť Predpíš historické lieky   • následne sa Vám otvorí zoznam historicky predpísaných liekov konkrétnemu pacientovi
  • vyklikáte lieky, ktoré chcete predpísať a výber potvrdíte klávesom Enter
     


Tip pre zrýchlenie:

  • do prázdneho riadku napíšte skratku r: (písmeno r a za ním dvojbodka)
  • týmto spôsobom vložíte sekciu Recept a otvoríte zoznam s historicky predpísanými liekmi danému pacientovi