Preskripcia

Nápoveda, ako postupovať pri predpise liekov a pomôcok

Ako nastavím skratku "Lieky" v dekurze?
Prácu s predpisovaním liekov si viete zjednodušiť nasledovne: v Nastaveniach programu (pozri návod) vyberiete v časti Klávesové skratky mapujúce sekcie je...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:02 AM
Ako predpíšem nový liek/recept?
v dekurze pacienta kliknete kurzorom myši na ikonu Lieky zo zobrazenej ponuky možností vyberiete možnosť Predpíš liek   pokiaľ v dekurze nebola zadaná di...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:00 AM
Ako predpíšem historický liek/recept?
Postup je podobný ako pri predpisovaní nového lieku: v dekurze pacienta prejdite kurzorom myši dole na ikonu Lieky, klikom otvoríte programom ponúkané alt...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:01 AM
Ako predpíšem chronické lieky?
Postup je podobný predchádzajúcim (nový alebo historický liek): kurzorom prejdite na ikonu Lieky a zvoľte možnosť Chronické lieky týmto úkonom ste do dek...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:01 AM
Ako predpíšem liek na odporúčanie?
V sekcii Recept sa nachádza samostatná kolónka pre zadanie odporúčajúceho lekára: prejdite do kolónky s názvom odp. lek.   stlačením klávesu F2 otvo...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:02 AM
Ako vystornujem predpis lieku?
Pokiaľ potrebujete stornovať/zrušiť predpis receptu, postupujte nasledovne: kurzorom myši prejdite na ikonu Lieky a kliknite na Zruš predpis lieku (xr.) ...
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:03 AM
Magistraliter
Pre vloženie magistraliter postupujte nasledovne: vložte do dekurzu diagnózu vd. pomocou klávesu F1 vložte nový riadok a stlačte kláves F2 a začnite písa...
Thu, 24 Jún, 2021 at 11:24 AM
Ako hromadne pridám recept/pomôcky do dekurzu?
v dekurze pacienta použitím klávesovej skratky: Ctrl+F7 Vám program vloží recepty za posledných 180 dní Ctrl+F8 vloží pomôcky za posledných 90 dní
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:00 AM
Ako hromadne pridám do dekurzu chronické recepty/pomôcky?
v dekurze pacienta použitím klávesovej skratky: Ctrl+F10 Vám program vloží všetky chronické recepty Ctrl+F11 vloží všetky chronické pomôcky
Fri, 24 Júl, 2020 at 9:29 AM
Ako zruším predpis chronického lieku?
postavíte sa na liek, ktorého chronickosť (pozri návod) chcete zrušiť pravým klikom otvoríte tabuľku možností kliknite na Zobraziť akcie, možnosti násl...
Fri, 24 Júl, 2020 at 1:16 PM