Pre vloženie magistraliter postupujte nasledovne:

  • vložte do dekurzu diagnózu vd.
  • pomocou klávesu F1 vložte nový riadok a stlačte kláves F2 a začnite písať slovo magistraliter
  • z výsledkov vyhľadávania vyberte sekciu Magistraliter pomocou klávesu Enter alebo kliknutím na výsledok vyhľadávania

  • do dekurzu ste takto vložili sekciu Magistraliter


  • do prázdneho riadku vypíšete zloženie lieku
  • doplníte ďalšie potrebné informácie
  • pomocou klávesu F5 otvoríte možnosti tlače, kde pre tlač magistraliter zvoľte možnosť Recept
  • klávesom F6 uzavriete dekurzTip pre zrýchlenie:

  • pre zjednodušenie a urýchlenie práce odporúčame vytvoriť viac vzorov magistraliter, ktoré už vyplnené vložíte do dekurzu